Fotos

Panoràmica nevada

Panoràmica nevada

 

 

 

 

Nevada i gossos

Nevada i gossos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevada al pàrquing

Nevada al pàrquing

Nevada i l'olivera

Nevada i l’olivera

Nevada a la plaça de Cal Diable

Nevada a la plaça de Cal Diable

Rajol Benvinguts

Rajol Benvinguts

Water i dutxa adaptats

Water i dutxa adaptats

Entrada sud Cal Diable

Entrada Cal Diable

Water edifici de baix

Water lavabos edifici de baix

Edifici taller de l’hort

Sala taller hort

Hort

Sala mestres

Piscina

Menjador gran

Menjador gran

Menjador 2

Lavabos i dutxes Edifici 1

Lavabos edifici de baix

Lavabos edifici de baix

Granja

Granja

Ponedors

Cuina

Vista aèria nord

Vista aèria

Vista aèria

Taller de l`hort

Entrada Cal Diable

Entrada Cal Diable