Fotos

Panoràmica nevada

Panoràmica nevada

 

 

Taller de l`hort

Entrada sud Cal Diable

Sala mestres

Menjador gran

Menjador gran Piscina

Nevada i gossos

Nevada i gossos 

Nevada al pàrquing

Nevada al pàrquing

Nevada i l'olivera

Nevada i l’olivera

Nevada a la plaça de Cal Diable

Nevada a la plaça de Cal Diable

Rajol Benvinguts

Rajol Benvinguts

Water i dutxa adaptats

Water i dutxa adaptats

Entrada Cal Diable

Water edifici de baix

Water lavabos edifici de baix

Edifici taller de l’hort

Sala taller hort

Hort

Menjador 2

Lavabos i dutxes Edifici 1

Lavabos edifici de baix

Lavabos edifici de baix

Granja

Granja

Ponedors

Cuina

Vista aèria nord

Vista aèria

Vista aèria

Entrada Cal Diable

Entrada Cal Diable