Preus entitats infantils i juvenils

 Preus entitats infantils i juvenils

Pensió completa                                    28,00 €   +   IVA   30,80 €

PC adults                                                 30,00€   +   IVA   33,00 €

Mitja pensió                                            23,00 €   +   IVA   25,30 €

MP adults                                                25,00 €   +   IVA   27,50 €

Dinar ò sopar                                           7,00 €    +   IVA     7,70 €

Dinar ò sopar adults                               8,00 €    +   IVA     8,80 €

Pernoctar                                                 15,00 €   +   IVA   16,50 €

Si el 80% de les places són d’infantil, el preu dels adults també ho serà.

Altres possibilitats, consultar preus.

Pensió completa = Un dinar + Un sopar + Un esmorzar + Dormir

Mitja pensió = Un dinar ò Un sopar + Un esmorzar + Dormir