Preus entitats infantils i juvenils

 Preus entitats infantils i juvenils

Pensió completa                                    30,00 €   +   IVA   33,00 €

PC adults                                                 32,73 €   +   IVA   36,00 €

Mitja pensió                                           24,55 €   +   IVA   27,00 €

MP adults                                                26,36 €   +   IVA   29,00 €

Dinar ò sopar                                           7,27 €    +   IVA     8,00 €

Dinar ò sopar adults                               9,09 €    +   IVA   10,00 €

Pernoctar                                                 15,45 €   +   IVA   17,00 €

Si el 80% de les places són d’infantil, el preu dels adults també ho serà.

Altres possibilitats, consultar preus.

Pensió completa = Un dinar + Un sopar + Un esmorzar + Dormir

Mitja pensió = Un dinar ò Un sopar + Un esmorzar + Dormir