Preus entitats infantils i juvenils

 Preus entitats infantils i juvenils

Pensió completa                                    27,50 €   +   IVA   30,25 €

PC adults                                                 29,50 €   +   IVA   32,45 €

Mitja pensió                                            22,50 €   +   IVA   24,20 €

MP adults                                                24,50 €   +   IVA   26,40 €

Dinar ò sopar                                           7,00 €    +   IVA     7,70 €

Dinar ò sopar adults                               8,00 €    +   IVA     8,80 €

Pernoctar                                                 13,50 €   +   IVA   14,85 €

Altres possibilitats, consultar preus.

Pensió completa = Un dinar + Un sopar + Un esmorzar + Dormir

Mitja pensió = Un dinar ò Un sopar + Un esmorzar + Dormir