Preus entitats infantils i juvenils

 Preus entitats infantils i juvenils

Pensió completa Infantil                       31,82 €   +   IVA   35,00 €

Pensió completa adults                         36,36 €   +   IVA   40,00 €

Mitja pensió  infantil                              26,36 €   +   IVA   29,00 €

Mitja pensió adults                                 30,00 €   +   IVA   33,00 €

Dinar ò sopar  Infantil                             7,27 €    +   IVA     8,00 €

Dinar ò sopar adults                              10,91 €    +   IVA   12,00 €

Pernoctar                                                 16,36 €   +   IVA   18,00 €

Infantil és, fins els 15 anys

Altres possibilitats, consultar preus.

Pensió completa = Un dinar + Un sopar + Un esmorzar + Dormir

Mitja pensió = Un dinar ò Un sopar + Un esmorzar + Dormir