Preus entitats infantils i juvenils

 Preus entitats infantils i juvenils

Pensió completa Infantil                       34,55 €   +   IVA   38,00 €

Pensió completa adults                          40,00 €  +   IVA   44,00 €

Mitja pensió  infantil                              28,18 €   +   IVA   31,00 €

Mitja pensió adults                                 31,82 €   +   IVA   35,00 €

Dinar ò sopar  Infantil                             8,18 €    +   IVA     9,00 €

Dinar ò sopar adults                              11,00 €    +   IVA   13,00 €

Pernoctar                                                 18,18 €   +   IVA   20,00 €

Infantil és, fins els 15 anys

Altres possibilitats, consultar preus.

Pensió completa = Un dinar + Un sopar + Un esmorzar + Dormir

Mitja pensió = Un dinar ò Un sopar + Un esmorzar + Dormir