Taller d’Horta

Amb aquest taller volem introduir els nens i nenes en la vida a pagès de manera pràctica i directa, tot fent les feines de plantar, llaurar, regar, collir(si es dona el temps), trasplantar, etc…

Coneixerem les diferents fases i parts de les plantes, quins aliments ens donen, els diferents tipus d’adobs i sòl son els més adequats.

Segons l’època, es plantaran i colliran els productes corresponents.